Osnovni podaci

LGBT Srbija
Beograd
Matični broj: 28190859
PIB: 109327270
Šifra delatnosti: 9499
Broj računa205-0000000228201-14
Komercijalna Banka AD

 

Kontakt podaci

011/4152030

061/2650947

 

kancelarija@lgbtsrbija.org
www.lgbtsrbija.org 

Aktivnosti

20.12.2016. počele pripreme projekta “Radio LGBT Srbija”

30.1.2016. sajt radija LGBT Srbija počeo sa radom

1.2.2016. Radio LGBT Srbija počeo emitovanje programa online putem shoutcast platforme, program je moguće pratiti preko plejera na web sajtu radija ili korišćenjem aplikacija za Android i Iphone

18.3.2016. LGBT Srbija učestvuje na XIII prolećnom “MG Mivela” Festivalu zdravlja, predsednik LGBT Srbija predstavio je organizaciju i projekat radija na tribini “Reproduktivno zdravlje žena i mladih u Srbiji” i naveo značaj postojanja takvog tipa medija za edukaciju u oblastima zdravlja, tolerancije i detabuizacije.

18.3.2016. Sklopljen ugovor o saradnji na projektima sa udruženjem “OEF” predstavnici LGBT Srbija i OEF potpisali su ugovor o saradnji u Domu Omladine.

30.3.2016. LGBT Srbija sklapa ugovor o saradnji na projektima sa AS Centrom i Asocijacijom “Žena Plus” predstavnici organizacija potpisuju ugovore u kancelarijama USOP.